Den organiske psykoterapi betragter mennesket som en helhed. Derfor er det ikke bare ”hovedet” eller intellektet, men også kroppen, der arbejdes med.

Kroppen fortæller vores livshistorie. Den måde, vi er blevet set, hørt og mødt på som børn, den kærlighed, vi har fået, den omsorg vi har manglet – alt sammen aflejres i form af muskelspændinger, blokeringer og/eller smerte.

Udover samtalen, medinddrages kroppen derfor i terapien, for på den måde at skyde genvej til det fortrængte materiale. Det sker konkret i form af øvelser - f.eks. opmærksomhed på åndedræt og kropslige reaktioner eller impulser. Øvelserne tilpasses den enkelte.


Organisk psykoterapi er en langvarig terapiform. Processen kan aktivere smertelige og angstfulde følelser, men også følelser af oprindelig lykke og af at have generobret sig selv.

Målet er at få kontakt til, rumme og acceptere alle dine følelser, integrere tabte sider af dig selv, og opnå en grundlæggende følelse af, at have det godt med at være den, du er.